Zadaj kľúčové slovo

Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Výpis vysvedčenia

Admin Web 0 419

výpis vysvedčenia za I polrok žiaci I. stupňa dostávajú na 4. vyučovacej hodine, žiaci II. stupňa na 5. vyučovacej hodine. Následne odchádzajú domov alebo do ŠKD.