Zadaj kľúčové slovo

Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Klasifikačná porada

Admin Web 0 400

hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za II. polrok; známky musia byť uzatvorené najneskôr 19. 6. 2020