Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Začiatok nového školského roka 2017/2018 v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci,

máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy a to

v pondelok, t.j. 4. septembra 2017.

Program je v tento deň nasledovný:

nástup do školy do 8:00

8:15 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole

9:15 slávnostný príhovor riaditeľky školy k novému školskému roku

9:20 triedny aktív rodičov 1. ročníka a

 v 2.-9. ročníku triednická hodina

 

Tešíme sa na Vás!

Vedenie ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.