Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Telesná výchova IV. A

Preto, že sme nelenili, cvičiť sme sa naučili. Atletiku, gymnastiku na hodinách mávame, športom k zdraviu kráčame.