Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Svetový deň Downovho syndrómu

Inakosť. Ako veľmi sa toto slovo v dnešnej dobe nenosí. Doba nám diktuje, ako „musíme“ vyzerať, obliekať sa, maľovať sa, správať sa. Neveríte? Tvrdíte, že to nie je pravda? Mýlite sa. Dnešný svet inakosť ťažko trestá, napríklad v škole formou šikany, odsudzovania, výsmechu. A taká je to škoda. Prečo? Keby niet inakosti, dnešný svet nepozná vďačnosť, pokoru, sebakritiku, ohľaduplnosť a možno ani vieru.

Svetový deň Downovho syndrómu si pripomíname 21. marca. Je to deň, ktorý rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, ale hlavne inšpirujúcejším. Pri tejto príležitosti sa organizuje aj ponožková výzva, keď sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne farebné ponožky. Túto myšlienku sa rozhodla podporiť aj naša škola. Niektorí žiaci sa doma odfotili s rodičmi a rodinnými príslušníkmi s odlišnými ponožkami, čím vyjadrili solidaritu a podporu ľuďom, ktorí trpia Downovým syndrómom.

Downov syndróm je jednou z najbežnejších chromozómových abnormalít vyskytujúcich sa u ľudí. Ide o vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre. Na liečbu tohto ochorenia neexistuje žiaden liek. Len vzdelanie a správna starostlivosť môže viesť k zvýšeniu kvality života. Som veľmi vďačná za to, že aspoň takouto formou môžeme na jeden deň pozmeniť náš každodenný životný rituál a len tým, že si ráno obujeme odlišné ponožky, si na chvíľku spomenieme na tých, ktorým absolútne nezáleží na najnovších módnych hitoch, a napriek tomu sú v svojom svete často šťastnejší ako my ostatní.

Lívia Kurinová