Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

slávnosť Ferdiša Jurigu

Dňa 11.4 o 11.hodine sa žiaci IV.B triedy zúčastnili malej slávnosti v parku za kostolom.K pamiatke Ferdiša Juriga,ktorý svojím životom a svojou službou ako katolícky kňaz,národný buditeľ,politik,publicista,predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20.storočia.Sme vďační,že sme sa oboznámili so životom a dielom tohto významného kňaza.