Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

prihláška do jedálne na šk. rok 2018-2019

Prihlášku na stravovanie do našej školskej jedálne pre školský rok 2018/2019 si môžete stiahnuť tu: pihlaska strava 

Prihlášku si podávajú iba tí záujemci, ktorí sa doteraz nestravovali.