Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Október mesiac úcty k starším

Ako po iné roky , tak ani tento rok sme nezabudli na našich starkých a boli sme ich potešiť v domove sociálnych služieb-Seniordom s krátkym  programom básni a piesni.