Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Medzinárodný deň detí

V piatok doobeda sa školské ihrisko (okrem bazéna miesto tenisového kurtu J), telocvičňa dve triedy premenili na miesta smiechu a zábavy. Rodičia pre žiakov I. stupňa pripravili k sviatku detí nádherné aktivity.

Žiaci si zahrali twister, triafali do plechovkových pyramíd, vyskúšali si pozornosť pri skladaní z lega podľa predlohy, ktorú si museli zapamätať. Pobavili ich aj slonie kuželky (zhadzovanie kuželiek pomocou „chobota“ – loptičky v pančuškách, ktoré si obliekli na hlavu), či farebné bodky s pohybovými úlohami – zapamätať si, na ktorej bodle sa robí aký pohyb po tom, čo ste trikrát zmenili miesto zabezpečí omyly a veľa smiechu. V telocvični ich čakala prekážková dráha a v triedach si prišli na svoje sivé bunky mozgové pri riešení problémových úloh a hlavolamov.

Rodičia opäť predviedli, že im nechýba fantázia a ja verím, že v skrytu duše, za všetkými starosťami o rodinu a problémov v práci, zostali nádhernými hravými deťmi.

Ďakujem Vám za krásny deň, ktorý ste pripravili pre našich žiakov.