Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Krížová cesta za všetky deti sveta

V týchto dňoch prežívame pôstne obdobie, a preto jednou z našich pôstnych ciest na hodine náboženstva u druhákov a štvrtákov bola krížová cesta za všetky deti sveta. Táto naša krížová cesta však bola trochu iná. Počas modlitby sme mysleli zvlášť na deti na celom svete, ktoré vo svojom detstve zakúšajú viac bolesti. Aby toto ich detstvo bolo znesiteľnejšie, potrebujú okrem iného aj naše modlitby. Začali sme tým, že sme na podlahu rozmiestnili kríž, ktorý bol zložený z piatich farieb – červená farba symbolizovala Ameriku, zelená Afriku, biela farba Európu, modrá farba Austráliu a žltá farba symbolizovala Áziu. V škatuli sme mali pripravené aj predmety, ktoré deti pri každom zastavení položili na kríž. Počas jednotlivých zastavení krížovej cesty sme si, samozrejme, pripomenuli aj to, aká ťažká a obetavá bola Ježišova cesta za nás, no jednotlivé zastavenia nám aj vypovedali, aký život majú deti na opačnom konci sveta. Taká narodeninová oslava, pitná voda, lieky, mier, spravodlivosť či túžba po vzdelaní nie sú pre všetky deti sveta samozrejmosťou. Zatiaľ čo nám sa sem-tam nechce učiť, deti z opačného konca sveta túžia po vzdelaní, no chodiť do školy z viacerých dôvodov nemôžu. Na záver sme spoločne vyslovili prosbu o Božie požehnanie za deti na celom svete a  spoločne veríme, že život detí na celom svete môže mať aj farbu nádeje.