Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Krása letu dravých vtákov

V pondelok 15. mája 2017 k nám zavítali ľudia zo spoločnosti Zayferus. Je to spoločnosť zaoberajúca sa ochranou dravých vtákov. Na svoju činnosť – ochranu vtákov si privyrábajú prednáškami na školách alebo ukážkami dravcov v Lednickom parku.

S touto spoločnosťou sme sa stretli na futbalovom štadióne vo Vajnoroch, aby mali dostatok miesta. Spoznali sme mnohé druhy dravcov, ktoré sme neskôr videli lietať, ale i loviť.