Zadaj kľúčové slovo

Udalosti

Komparo 9

Admin Web 0 13

žiaci 9. ročníka sa zapoja do externého testovania svojich vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky; snáď im to dá aspoň čiastočný obraz o tom, ako sa pripravujú na testovanie na prijímačky….