Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Dejepisná olympiáda

V decembri 2022 prebehlo školské kolo dejepisnej olympiády:

 

6. ročník:

1. miesto: Štefan Varga

2. miesto: Adam Mikolášik

3. miesto: Boris Mihaľov

4. miesto: Dean Brúder

8. ročník:

1. miesto Matúš Plaštiak

2. miesto: Milla Dundová

Z prvého a druhého miesta držíme palce v okresnom kole ☺