Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Pytagoriáda – školské kolo

Dňa 10. a 11. decembra 2019 prebehlo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 3. – 8. ročníka.  V tejto súťaži nerozhodovala len šikovnosť, či matematická zdatnosť žiakov, ale aj […]

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V dňoch 11. – 12. novembra 2019 prebiehalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Olympiáda prebiehala v dvoch kategóriách: V kategórii 1A  sa žiaci umiestnili nasledovne: miesto – Emka Farkašová […]

Testovanie 9

Dňa 3. apríla 2019 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Celoslovenský priemer žiakov zo SJL bol 63 %, priemer žiakov našej školy […]

IQ olympiáda – vyhodnotenie

10. – 12. apríla prebehlo školské kolo IQ olympiády Na prvých troch miestach skončili: 1.Michal Cidorík IX. A celkovo sa umiestnil na 53. mieste zo 788 účastníkov v rámci bratislavského […]