Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Aurélium 6. – 7. ročník

Účelom centra vedy je vzdelávať zábavnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Aj naši žiaci zistili, že veda môže byť zábavná. Pútavým spôsobom sa dozvedeli o najzaujímavejších javoch z oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied.