Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny

  V mesiaci októbri si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Zhoršujúce sa klimatické zmeny nám nie sú ľahostajné, a preto sme dňa […]

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

  18. októbra 2023 sa deti na celom svete modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Aj my sme sa pripojili k tomuto celosvetovému modlitebnému spoločenstvu. Cieľom tejto kampane […]

Emócie v VI. A

  Mimika, gestikulácia, proxemika, haptika…K neoddeliteľnej súčasti každodenného života patrí neverbálna komunikácia. Šiestaci sa pokúsili zachytiť konkrétnu emóciu(hnev, radosť, strach, prekvapenie, únava… )na fotke, prípadne kresbe a my sme hádali, o akú […]

Jesenné upratovanie

Fúka, fúka vetríček, striasa listy z vetvičiek. Žlté, hnedé, červené, všetky farby jesene. Okrem zberania gaštanov, odtláčania jesenných listov sme si spoločne zveľaďovali náš škôlkarsky dvor. Veruže sme mali veľa […]

Šikovné jazýčky

Október je v plnom prúde a s ním sa rozbehla aj naša krúžková činnosť. Naša milá pani učiteľka Evička vedie krúžok „jazýček“ ,kde deti trénujú rôzne logopedické cvičenia. Deti sa […]