Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vyhodnotenie zberu papiera

V mesiaci október prebiehal zber papiera. Zapojili sa do neho viacerí žiaci, čomu sa veľmi tešíme. V rámci vyhodnotenia tried: miesto získala trieda III. A – celkovo nazbierali 358 kg papiera, čo je v priemere 15 kg na jedného žiaka. Za odmenu strávia jeden určite super deň s pani učiteľkou triednou mimo školy. miesto získala […]