Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Pokyny pre stravníkov

Naša jedáleň prevádzkovaná spoločnosťou Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava čerpá dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € na žiaka. Prihláška na stravovanie je platná počas celej  školskej dochádzky alebo pokiaľ sa trvalo neodhlási žiak zo stravovania odhláškou. Žiak, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na stravovanie (čiže neodovzdal záväznú prihlášku) […]

Čo nás čaká v septembri

Chcete vedieť čo nás asi čaká v septembri? Tak môžete nazrieť do našich plánov: September