Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Školenie Sindelar

Učiteľky z našej MŠ sa zúčastnili školenia Sindelar pod vedením Petry Arslan Šinkovej, ktorá nám sprostredkovala prvý, druhý a tretí modul metodiky p. profesorky Sindelar. Seminár sa venoval deficitom čiastkových funkcií ako príčine učenia a správania. Učiteľky si vyskúšali aj diagnostiku týchto deficitov v našej Materskej škole.  Školenie bolo pre učiteľky veľkým prínosom hlavne pri riešení problémov detí […]

Dopadová plocha pod preliezačky

Pod preliezačkami v našej MŠ sme mali trávnik. Avšak, častým skákaním a  behaním sa znehodnotil, a vznikla nám veľká plocha suchej hliny, ktorá sa v dažďových dňoch premenila na blato. Tým pádom preliezačky boli v takých dňoch nepoužiteľné.  Dopadová plocha, ktorá už bola akútna, nám celý problém vyriešila.

Pokyny pre stravníkov

Naša jedáleň prevádzkovaná spoločnosťou Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava čerpá dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € na žiaka. Prihláška na stravovanie je platná počas celej  školskej dochádzky alebo pokiaľ sa trvalo neodhlási žiak zo stravovania odhláškou. Žiak, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na stravovanie (čiže neodovzdal záväznú prihlášku) […]

Čo nás čaká v septembri

Chcete vedieť čo nás asi čaká v septembri? Tak môžete nazrieť do našich plánov: September