Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Dopravný deň  v škôlke

Zelená, oranžová, červená… STÁŤ! Celotýždňovou témou bola dopravná výchova. Rozprávali sme sa o tom, ako to na takej ceste chodí, po ktorej ceste chodia autá, cyklisti, po ktorej chodci. Jedného dňa sme sa spoločne vybrali na Jurskú cestu, kde sme si mohli vyšantiť a vyskúšať naše dopravné prostriedky: bicykel, kolobežky, kolieskové korčule.  Deťom sa tento deň veľmi […]

Vďaka, mamka

Je máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája aj sviatok Deň matiek. Pre naše maminky sme si  pripravili krásny program, kde sme im mohli vyjadriť vďaku za všetko, čo pre nás robia. Program sa niesol v duchu básničiek, pesničiek,  no nechýbal aj tanec. Deti pre svoje mamičky pripravili niekoľko darčekov, ktoré im z lásky darovali. Týmto […]

Deň matiek

Deti  našej školy, na Slovensku a v mnohých krajinách sveta si spomenuli na svoje mamičky, babičky osobitne na Deň matiek – tie naše dňa 10. mája 2019 v základnej škole  a 13. mája 2019 v materskej škole. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice a recitovaním, tancom či spevom. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky […]

Testovanie 9

Dňa 3. apríla 2019 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Celoslovenský priemer žiakov zo SJL bol 63 %, priemer žiakov našej školy 70 %. Celoslovenský priemer žiakov z MAT bol 62 %, priemer žiakov našej školy 72 %. Veľmi pekné výsledky dosiahli: Michal Cidorík – MAT – […]