Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Testovanie 5 – 2018

26. októbra 2018 prebehlo Testovanie 5 – celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Celoslovenský priemer žiakov zo SJL bol 58, 4%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 77, 9%. Celoslovenský priemer žiakov z MAT bol 59, 3%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 75,3%. […]