Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Testovanie 5 – 2018

26. októbra 2018 prebehlo Testovanie 5 – celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Celoslovenský priemer žiakov zo SJL bol 58, 4%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 77, 9%. Celoslovenský priemer žiakov z MAT bol 59, 3%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 75,3%. […]

Lezecká stena

Naša škôlka zorganizovala kurz lezenia v K2, kde si deti vyskúšali lezeckú stenu. Pre deti to bolo veľkým obohatením, keďže tento kurz sme absolvovali po prvýkrát. Týmto chceme poďakovať Happy Kids, že sa celý týždeň venovali deťom, z ktorých možno raz vyrastú lezci.    

Greta

Separuješ správne odpadky do košov? Do škôlky nám prišli zahrať divadielko EDUdrama. Naša škôlka sa premenila na veľký oceán, kde bolo veľa rýb a podmorských živočíchov, ktoré pre odpadky mali znečistený podmorský svet. Ryba Greta prišla nato, kde je chyba, že ľudia hádžu odpadky do mora, kde vôbec nepatria. Deti pomohli potriediť odpadky, ktoré boli rozhádzané […]

Hadík Vadík a časostroj

Hadík Vadík je tvor večne nespokojný. Stačí len zmienka, že mu zas niečo na dnešnej dobe „vadí“ a mladé vedkyne Katrina Katrinovová a Silva Silvastein vedia koho poslať časostrojom skúmať dávne „lepšie“ časy. Ďakujeme sa nezabudnuteľný výlet do minulosti.