Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Krásne prázdniny

Prajeme Vám všetkým krásny a požehnaný čas prázdnin a dovoleniek plný úžasných zážitkov, pohody, radosti a lásky…

prihláška do jedálne na šk. rok 2018-2019

Prihlášku na stravovanie do našej školskej jedálne pre školský rok 2018/2019 si môžete stiahnuť tu: pihlaska strava  Prihlášku si podávajú iba tí záujemci, ktorí sa doteraz nestravovali.

Botanická záhrada

Dňa 21.6.2018 ôsmaci a šiestaci navštívili Botanickú záhradu v Bratislave, kde si mohli prezrieť rôzne druhy rastlín a drevín a zároveň sa o nich dozvedieť niečo zaujímavé vďaka odbornému výkladu.

Duálne vzdelávanie

Dňa 22.6.2018 sa žiaci 8.A triedy zúčastnili zaujímavého workshopu – Duálne vzdelávanie. Mali možnosť vidieť prezentácie rôznych stredných odborných škôl, v ktorých už s duálnym vzdelávaním majú skúsenosti a vypočuť si výhody tohto štúdia od  študentov konkrétnych stredných škôl.

Výtvarná výchova 1.A

Hodiny výtvarnej výchovy p. Dzimkovou  boli veľmi zaujímavé pre našich prvákov. Boli obohatené rôznymi výtvarnými námetmi ako sú  napríklad srdiečka pre naše mamky, anjel, strom,  a iné,  ktoré sa nám veľmi páčili a zároveň sme boli veľmi radi, že niečo také môžeme robiť. Boli pre nás veľkým prínosom. Veľmi pekne ďakujeme a zároveň sa tešíme  na nasledujúce  hodiny výtvarnej […]

Výlet Brno- Vida centrum

Dňa 5.6. sa žiaci 6.A, 8.A a 9.A zúčastnili školského výletu v Brne vo VIDA science centre. V tomto zábavnom centre si žiaci mohli vyskúšať rôzne nielen matematické, ale aj fyzikálne pokusy. Každý z nich  sa mohol za pár minút stať hviezdou spravodajstva o počasí,  budúci chemik si mohol odpáliť vodíkovú raketu, či zamraziť si vlastný tieň. Na detektívov tam […]