Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Labyrint prísloví

14. mája 2018 sme sa s niektorými piatakmi a deviatakmi vybrali do divadla LUDUS hľadať múdrosť pomocou prísloví. Bádanie v jaskyni bolo veľmi zaujímavé, poučné a niekedy i úsmevné…

Pikopretek

Dňa 10. mája 2018 sa zúčastnili naši piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci matematicko-športovej súťaže Pikopretek. Súťaž prebieha v 4-členných družstvách v prírode Železnej studienky. Deti plnia zaujímavé matematické, logické a športové úlohy na rôznych stanovištiach, pričom prechádzajú zaujímavým príbehom ako hlavní hrdinovia. V každej kategórii sa zúčastnilo približne 30 družstiev. Naši piataci skončili na 14. […]