Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Školská jedáleň

Podrobné informácie o fungovaní školskej jedálne si môžete pozrieť na: Školská jedáleň

Žonglér

V škôlke sme mali vzácnu návštevu. Navštívil nás žonglér Alex!  Na začiatku predstavenia sa poriadne rozcvičil.  Deťom ukázal, ako sa dá žonglovať s arašidmi, tenisovými loptičkami… Nebolo to iba o žonglovaní, ale aj o pohybe. Deti si vyskúšali žonglovanie s tenisovou loptičkou a zistili, že to vôbec nie je jednoduché. Treba veľa trénovať a mať trpezlivosť, bez toho to jednoducho nejde. Na […]

Matematická olympiáda – obvodné kolo

17. apríla 2018 prebehlo obvodné kolo matematickej olympiády a Michal Cidorík VIII. A sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii. Gratulujeme!

Testovanie 9

21. marca 2018 prebehlo na slovensku testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pod názvom Testovanie 9. Celkový priemer našich deviatakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra bol 69, 7 %, zatiaľ čo celoslovenský priemer bol 63 %. Celkový priemer našich deviatakov z predmetu matematika bol 60,3 %, zatiaľ čo […]

Labyrint prísloví

14. mája 2018 sme sa s niektorými piatakmi a deviatakmi vybrali do divadla LUDUS hľadať múdrosť pomocou prísloví. Bádanie v jaskyni bolo veľmi zaujímavé, poučné a niekedy i úsmevné…

Pikopretek

Dňa 10. mája 2018 sa zúčastnili naši piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci matematicko-športovej súťaže Pikopretek. Súťaž prebieha v 4-členných družstvách v prírode Železnej studienky. Deti plnia zaujímavé matematické, logické a športové úlohy na rôznych stanovištiach, pričom prechádzajú zaujímavým príbehom ako hlavní hrdinovia. V každej kategórii sa zúčastnilo približne 30 družstiev. Naši piataci skončili na 14. […]